ul. Wrocławska 20; 65-427 Zielona Góra

O nas

Przedszkole nr 47 „HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI”

to inteligentna edukacja gwarantująca wszechstronny rozwój, samodzielność i kreatywność naszych przedszkolaków. Chcemy aby wszystkie dzieci miały tylko SZCZĘŚLIWE DNI.

Oferta

sieć przedszkoli

Dwuzmianowe
Przedszkole nr 47
"Happy Days - Szczęśliwe Dni" 
w Zielonej Górze

Rzetelna opieka 
Inteligentna edukacja
Domowe i zdrowe jedzenie  
Wysoka jakość świadczonych usług  

ZASADY POBYTU

W „Happy Days – Szczęśliwe Dni”

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

Przedszkole dwuzmianowe - przed i po południu. Jesteśmy w gotowości od godziny 05:30 do 18:30. 

Wychowankowie mogą być odbierani z przedszkola przez rodziców, bądź prawnych opiekunów, jak również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów).

NABÓR

2023/2024

Nabór do Przedszkola nr 47 „Happy Days-Szczęśliwe Dni” rozpoczyna się 13 marca i będzie trwał do 30 marca 2023 r.
Wnioski należy składać przez system internetowy dostępny na stronie http://www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole.
Prosimy o zapoznanie się z dostępnym na ww stronie informatorem. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku wybrania naszego przedszkola w pierwszej preferencji, poza wysłaniem wniosku elektronicznie należy złożyć go wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku również w formie papierowej w naszym przedszkolu.
 Przypominamy najważniejsze informacje:
Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór. Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.
*
Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór, a nie przesłane/złożone w przedszkolu pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.
*
Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Wnioski złożone po terminie nie będą Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.
ZAPRASZAMY DO NABORU😊

Kontakt z nami

Godziny otwarcia

Dzieci przebywają w przedszkolu w dni powszednie w godzinach od 05:30 do 18:30.

Przedszkole nr 47 "Happy Days - Szczęśliwe Dni"

+ 48 728 847 847

ul. Wrocławska 20
65-427 Zielona Góra