ul. Wrocławska 20; 65-427 Zielona Góra

O nas

Przedszkole nr 47 „HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI”

to inteligentna edukacja gwarantująca wszechstronny rozwój, samodzielność i kreatywność naszych przedszkolaków. Chcemy aby wszystkie dzieci miały tylko SZCZĘŚLIWE DNI.

Oferta

sieć przedszkoli

Dwuzmianowe
Przedszkole nr 47
"Happy Days - Szczęśliwe Dni" 
w Zielonej Górze

Rzetelna opieka 
Inteligentna edukacja
Domowe i zdrowe jedzenie  
Wysoka jakość świadczonych usług  

ZASADY POBYTU

W „Happy Days – Szczęśliwe Dni”

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

Przedszkole dwuzmianowe - przed i po południu. Jesteśmy w gotowości od godziny 05:30 do 18:30. 

Wychowankowie mogą być odbierani z przedszkola przez rodziców, bądź prawnych opiekunów, jak również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów).

NABÓR

2022/2023

Od 7 marca 2022 r. rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 i będzie trwał do 23 marca 2022 r.
Niezbędne informacje znajdziecie Państwo w poniższym linku:
Harmonogram rekrutacji
Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić elektronicznie.
Instrukcja przesyłania dokumentu poniżej:
Instrukcja
Przesyłając wniosek w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania. Tylko kompletny wniosek – podpisany przez rodziców oraz zawierający wszystkie wymagane załączniki jest formalnie złożony poprawnie.
Wnioski można składać także w formie papierowej. Powinny być umieszczone w koszulce lub kopercie i złożone do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do przedszkola.
Formularze dostępne są na naszej stronie w zakładce „Nabór”, a także na stronie internetowej Miasta Zielona Góra
Jednocześnie informujemy, że wnioski przesłane e-mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane.
 

Kontakt z nami

Godziny otwarcia

Dzieci przebywają w przedszkolu w dni powszednie w godzinach od 05:30 do 18:30.

Przedszkole nr 47 "Happy Days - Szczęśliwe Dni"

+ 48 728 847 847

ul. Wrocławska 20
65-427 Zielona Góra